Chương trình active win 10 miễn phí của Microsoft đã hết 1 năm hiệu lực. Hãy xem tổng hợp các công cụ giúp bạn kích hoạt bản quyền Windows 10 mới nhất 2019. Ngoài cách Active bằng KMS thông thường, hiện tại bạn còn có thể Active bản quyền vĩnh viễn Win 10 rồi nhé.
1 2