Chương trình active win 10 miễn phí của Microsoft đã hết 1 năm hiệu lực. Hãy xem tổng hợp các công cụ giúp bạn kích hoạt bản quyền Windows 10 mới nhất 2019. Ngoài cách Active bằng KMS thông thường, hiện tại bạn còn có thể Active bản quyền vĩnh viễn Win 10 rồi nhé.
Download KMS Tools Portable By Ratiborus mới nhất 08/04/2017

Download KMS Tools Portable mới nhất 25/12/2020

Thông thường mỗi khi Active Win 10 hay Office, bạn sẽ tải một công cụ Active nào đó như Microsoft Toolkit 2.6.4 hay KMSAuto Net 2016. Thường thì các phần mềm này Active hầu hết các phiên bản Windows... Read more →
1 2